VukИсполнитель: T.B.F.
В альбоме: Ping-pong (umjetnost zdravog đira)
Время: 3:51
Стиль: ХипХоп/Рэп

Машинный перевод с английского на русский язык: ja znam svoj put, znam pravac, znam smjer, usamljeni vuk koji u sebi obuzdava zvijer. i u mraku labirinta u meni opet zvir se budi. i grize lance kojim drže ga druge zvijeri, ljudi. srastao na dnu u blatu novog starog grijeha, glumatam pred ljudima sa šarenom maskom smijeha, a ne raspoznaju boje i sve im je crno-bijelo i sve šta vide od mene je samo prolazno tijelo. trpim poglede šta bodu, oštri ka bodlje i gledam šape i palčeve koje okreću na dolje. natrag na dno. natrag u dubine di liječim neizliječive rane na račun svoje istine. i lijek su riječi, njima riječi, a prezirem riječi. u njima nisu moje misli, njima ne mogu reći, nisu ništa do buke i zvuk samog dima. jer šta želin je tišina. moj put je samoća, pustinja i divljina. i nemam ništa s njima osim svojih rima. nisam heroj niti ratnik da budem dio ovog svijeta. na meni suviše je peta i u meni neizliječivih rana. bol je moja hrana. ja sam samo repueta. i u cvijetu zla ja vidim samo ljepotu cvijeta. skrivam se od pogleda i riječi oštrih poput noževa. sam protiv čopora i bijesnih lovačkih potjera. plačem od sreće pa vrištim u mukama vođen sudbinom i mažen nježnim ženskim rukama. u meni samo ljepota naspram svih strahota. i pored toga ljubav ispred svakog Boga.

Я знаю, путь, направление, направление, волк-одиночка, что само по себе сдержать зверя. и во тьме лабиринта в меню снова зверь, просыпается. и укусы-де-лан котором держат скот, и люди. srastao на дне в грязи новый старый грех, glumatam перед людьми, с красочной маской и трубкой смеяться, и не различает цвета, и все они черно-белые, и все, что вы видите от меня это только временное тело. Я мирюсь с мнениями о том, что никто, никто, никто, край против и я смотрю на свои лапы и Спайк пальцы ниже, запись прошла. в нижней части спины. обратно в глубины di liječim neizliječive раны на счет истины. и Лекарство слова, его слова, и презираю слова. в них не мои мысли, они не могут сказать, что они не делают что-то для шума и звук дыма. потому что это, что – тишина. мое время одиночество, пустыни и пустоши. и у меня нет ничего с ними, кроме их рим. Я не хочу герой или воин, воин, чтобы быть частью этого мира. для меня она уже пятая в мне neizliječivih раны. боль-это моя еда. я только repueta. и в цветок зла я вижу только красоту цветка. скрыты от глаз, и резкие слова как ножи. я против стаи, и жестоких охота охоте. Я плачу от счастья и Я кричу от боли, тролль, и ставка mažen женской руки. в меню-только красота против всех ужасов. и, кроме того, что любовь впереди каждого Бога.


Опубликовать комментарий